SIA Versija Ks ©

Built with Berta.me

 1. Sewing company "Ltd. Versija Ks" was established in the beginning of year 2011, based on founder's more than 25 years of work experience and some market research.

  Our goal is to produce high quality products at competitive prices. Versija KS products are made from knitted fabrics and fleece. These materials are easy to maintain, comfortable and long worn. Products are made using modern technological equipment, which complies with industry standarts and ensures high quality and product durability.

  We create garments that you would be pleased to wear and that would complement your daily life with the comfort and warmth. Clothing suitable for everyday use, leisure activities, anglers and hunters. Our future objective is continuation of cooperation with world renown knitwear brands and "Versija Ks" brand name distribution and promotion in the world.

  The services offered:

  • knitwear design;
  • corporate clothing manufacturing;
  • knitted and fleece clothing manufacturing: fleece jackets and pullovers, fleece vests;
  • fleece accessory manufacturing: fleece scarves and hats;
  • producion of home textiles.

  We provide high product quality and order fulfillment in time. We are very flexible and we are able to adapt to any customer. We can develop and produce models according to customer sketches.

  We look forward to working with you!

   

  Phone: +371 29678654

  Phone/Fax: +371 67622311

  E-mail: info.versijaks@inbox.lv

  Address: Bauskas iela 20, Riga, Latvia, LV-1004

   

  Šūšanas uzņēmums "SIA Versija Ks" tika izveidots 2011. gada sākumā, pamatojoties uz dibinātājas vairāk nekā 25 gadu darba pieredzi un tirgus izpēti.

  Mūsu mērķis ir ražot augstas kvalitātes produktus par konkurētspējīgām cenām. "Versija Ks" produkti ir izgatavoti no trikotāžas un flīsa. Šie materiāli ir viegli kopjami, ērti un ilgi valkājami. Produkcija tiek ražota, izmantojot modernas tehnoloģiskās iekārtas, kas atbilst nozares standartiem un nodrošina augstu kvalitāti un produktu izturību.

  Mēs ražojam apģērbu, kuru jums būtu patīkami valkāt un kas varētu papildināt jūsu ikdienas dzīvi ar komfortu un siltumu. Apģērbi piemēroti ikdienas vajadzībām, brīvā laika aktivitātēm, makšķerniekiem un medniekiem. Mūsu nākotnes mērķis ir turpināt sadarbību ar pasaulslaveniem trikotāžas apģērbu zīmoliem un "Versija Ks" zīmola izplatīšana un popularizēšana pasaulē.

  Mūsu piedāvātie pakalpojumi:

  • trikotāžas apģērbu dizains;
  • korporatīvo apģērbu ražošana;
  • trikotāžas un flīsa apģērbu ražošana: flīsa jakas un džemeperi, flīsa vestes;
  • flīsa aksesuāru ražošana: flīsa šalles un cepures;
  • mājas testilpreču ražošana.

  Mēs nodrošinam augstu produkta kvalitāti un pasūtījumu izpildi laikā. Mēs esam ļoti elastīgi un spējam pielāgoties jebkuram klientam. Varam izstrādāt un ražot modeļus pēc klientu skicēm.

  Labprāt sadarbosimies ar Jums!

  Tālrunis: +371 29678654

  Tālrunis / fakss: +371 67622311

  E-pasts: info.versijaks@inbox.lv

  Adrese: Bauskas iela 20, Rīga, Latvija, LV-1004