SIA Versija Ks ©

Built with Berta.me

 1. We offer different types of fleece accessories, for example:

  • soft and warm scarfs,
  • cell phone cases,
  • sportive hats,
  • etc.

  Accessories can have embroidery of your choice. / 

  Mēs piedāvājam dažāda veida flīsa aksesuārus, piemēram:

  • mīkstas un siltas šalles,
  • mobilo telefonu maciņus,
  • sportiskas cepures,
  • u.c.

   

   Aksesuāriem var būt izšuvums pēc jūsu izvēles.

 2. Embroidered fleece cell phone cases. / Izšūti mobilo telefonu flīsa maciņi.

 3. Embroidered cell phone cases with a pocket for business cards. / Izšūti mobilo telefonu maciņi ar kabatiņu vizītkartēm.

 4. Embroidered cell phone cases for our friends in Estonia. / Izšūti mobilo telefonu maciņi mūsu draugiem Igaunijā.

 5. Our new accessory design collection feature different national symbols:

  • flags,
  • city symbols, e.g., Riga rooster, Old Thomas - Vana Toomas (Tallinn),
  • other very popular and well-known symbols, e.g., Latvian national pattern - auseklis, Russian nesting doll - matryoshka etc.

  The collection consists of fleece scarfs, hats and cell phone cases.

   

  Mūsu jauno aksesuāru kolekciju rotā dažādi nacionāli simboli:

  • karogi,
  • pilsētu simboli, piemēram, Rīgas gailis, Vecais Tomass - Vana Toomas (Tallina),
  • citi ļoti populāri un labi zināmi simboli, piemēram, Auseklis, matrjoškas u.c.

   

   Kolekcijā ietilpst flīsa šalles, cepures un mobilo telefonu maciņi.