SIA Versija Ks ©

Built with Berta.me

 1. Special tool bags for heavy tools. Made of durable material.

  Speciālas instrumentu somas no izturīga materiāla, paredzētas smagiem instrumentiem.

 2. February, 2014 / 2014.gada februāris

  Our company celebrated 3 year anniversary. We are proud of our progress and achievements. In honor of the 3-year anniversary our team attended the "Laima" chocolate museum in Riga, tasted different "Laima" candy and later also the anniversary cake. It was the most delicious birthday!

  Mūsu uzņēmums nosvinēja 3 gadu pastāvēšanas jubileju. Mēs lepojamies ar sasniegto un padarīto. Par godu 3 gadu jubilejai mūsu kolektīvs apmeklēja "Laimas" šokolādes muzeju Rīgā, nogaršoja dažādas "Laimas" konfektes un vēlāk arī jubilejas torti. Šī bija visgaršīgākā dzimšanas diena!

 3. Our linen textile collection is complemented with beautiful gowns and napkins with embroidery.
  The gown back and pockets are decorated with embroidery of Japanese word happiness. Gown price is Ls 19.82 (€ 28.20).

  The collection of linen napkins is embroidered with a variety of flower images. Table runner size 1.50 x 0.50 m, tissue size 0.30 x 0.30 m. Napkin package price Ls 10.22 (€ 14.54).

  Mūsu lina tekstila kolekcija ir papildināta ar skaistu mājas halātu un salvetēm ar izšuvumu.

  Halāta muguru un kabatas rotā izšūts japāņu vārds laime. Halāta cena ir Ls 19.82 (€ 28.20).

  Lina salvešu kolekcija ir rotāta ar dažādiem ziedu izšuvumiem. Galda celiņa izmērs 1.50 x 0.50 m, salvešu izmērs 0.30 x 0.30 m. Komplekta cena Ls 10.22 (€14.54)

 4. February 4, 2013 / 2013.gada 4.februāris

  Our company celebrated 2 year anniversary. We are proud of our progress and achievements. As with any birthday, our company's anniversary was awarded a celebration cake. The cake was delicious!

  Mūsu uzņēmums nosvinēja 2 gadu pastāvēšanas jubileju. Mēs lepojamies ar sasniegto un padarīto. Kā jau katrā dzimšanas dienā , arī mūsu uzņēmuma jubilejā tika pasniegta svētku torte. Tā bija ļoti garšīga!

 5. November, 2012 / 2012.gada novembris

  This autumn we took part in the grant program "Atspēriens" competition second round, organized by Riga municipal . In the final event on November 27, the contest winners were congratulated by Riga Mayor Nils Ushakovs and CEO of Swedbank Latvia Maris Mancinskis. After the formal speeches all the contestants were treated to special "Atspēriens" cake.

  Šī gada rudenī mēs piedalījāmies Rīgas pašvaldības rīkotajā grantu programmas "Atspēriens" konkursa otrajā kārtā. Noslēguma pasākumā 27.novembrī konkursa uzvarētājus sveica Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Swedbank valdes priekšsēdētājs Latvijā Māris Mančinskis. Pēc svinīgās uzrunas visus konkursa dalībniekus cienāja ar īpašo "Atspēriens" torti.

 6. September 1, 2012 / 2012. gada 1. septembris

  We are together not only at work, but also in leisure time!

  In honor of September 1 – The First Day of School – we organized a collective trip to the Zoo. There we saw the bears and lions, variety of birds, giraffes and kangaroos as well as domestic goats and sheep and plenty of other animals.

  Mēs esam kopā ne tikai darbā, bet arī brīvos brīžos!

  Par godu 1. septembrim - Pirmajai skolas dienai - mēs organizējām kopīgu braucienu uz zooloģisko dārzu. Tur mēs redzējām gan lāčus un lauvas, gan daudz dažādu putnu, gan žirafes un ķengurus, gan mājas kazas un aitas, kā arī vēl daudz dažādu dzīvnieku.

 7. June 30, 2012 / 2012. gada 30. jūnijs

  Ltd. Versija Ks board member Ms Irena Ksenofontova visited LIAA (Investment and Development Agency of Latvia) organized Georgian - Latvian Business Forum. It included presentations about investment environment and opportunities in Georgia, co-operation opportunities in IT sector and in Poti free industrial zone. In the end of the forum Latvian and Georgian entrepreneurs bilateral meetings were held during which new contacts were obtained.

  SIA "Versija Ks" valdes locekle Irēna Ksenofontova apmeklēja LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) organizēto Gruzijas - Latvijas biznesa forumu. Tajā bija iekļautas prezentācijas par investīciju vidi un iespējām Gruzijā, sadarbības iespējas IT nozarē un Poti brīvajā rūpniecības zonā. Foruma beigās notika Latvijas un Gruzijas uzņēmēju divpusējās tikšanās, kuru laikā tika iegūti jauni kontakti.